You, the petitioner
Cursussen   gebouw

Laat Muziekschool Katwijk bestaan

2,527 signatures

Het college van B&W wil per september 2020 de muziekschool opheffen. Dit als onderdeel van een heel pakket bezuinigingsmaatregelen. De gemeenteraad beslist hier uiteindelijk over. Op 13 juni is de eerste raadsvergadering. Het is nu tijd voor aktie!

Petition

We

leerlingen, ouders/verzorgers van leerlingen, scholen, culturele partners en andere betrokkenen

 

observe

dat met de voorgestelde maatregel:

  • kwalitatief muziekonderwijs voor duizenden Katwijkers onbereikbaar wordt

  • ruim 900 leerlingen van de muziekschool, 6.500 leerlingen op de scholen en honderden bezoekers van uitvoeringen en evenementen gedupeerd worden

  • geen recht gedaan wordt aan de lange staat van dienst en uitstekende reputatie van de Muziekschool

  • het culturele voorzieningenniveau in de samenleving ernstig aangetast wordt

 

and request

de gemeenteraad van Katwijk niet in te stemmen met de voorgestelde maatregel om de Muziekschool op te heffen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Katwijk 
Petition desk:
Closing date:
2019-06-28 
Lead petitioner:
Klankbordgroep leerlingen Muziekschool Katwijk 
Website:

History

Signatures